LIFE'S AS GOOD AS GOLD – Happy Birthday Poems

LIFE'S AS GOOD AS GOLD
By Message Guy

Happy birthday!

a, isa pang kaarawan ay dito.
Ano ang maaari kong talagang sabihin?
Tumingin ka pretty mabuti.
Kahit na may isang touch ng kulay-abo.

Ang iyong mga mata ay pa rin kaya asul.
You’re still so kind and mellow.
Your smile is just as infectious.
Even though your teeth are yellow.

Oo, this birthday is grand.
Your life’s as good as gold.
But you can’t fool Mother Nature.
You are still getting old.

LIFE'S AS GOOD AS GOLD - Happy Birthday Poems

pulkittrivedi