जीवन स्वर्ण रूप रूप राम्रो – जन्मदिनको शुभकामना कविता

जीवन स्वर्ण रूप रूप राम्रो
द्वारा सन्देश केटा

जन्मदिनको!

वाह, अर्को जन्मदिन यहाँ छ.
म साँच्चै के भन्न सक्छौं?
तपाईं राम्रो हेर्न.
पनि खैरो को एक स्पर्श संग.

तपाईंको आँखा अझै पनि यति नीलो.
तपाईं अझै पनि यति दयालु र मधुर हुनुहुन्छ.
तपाईंको मुस्कान संक्रामक रूपमा बस.
तापनि तपाईंको दाँत पहेंलो छन्.

हो, यो जन्मदिन भव्य छ.
तपाईंको जीवनको रूपमा सुन रूपमा राम्रो.
तर तपाईं आमा प्रकृति खेलबाड गर्न सक्दैनन्.
तपाईं अझै पनि पुरानो रही.

जीवन स्वर्ण रूप रूप राम्रो - जन्मदिनको शुभकामना कविता