LIFE алт шиг сайн – Аз жаргалтай Төрсөн өдөр Шүлэг

LIFE алт шиг сайн
By Message Guy

Аз жаргалтай төрсөн өдөр!

Хөөх, Өөр төрсөн өдөр энд байна.
Би үнэхээр юу хэлэх вэ?
Та нэлээн сайн харах.
Тэр ч байтугай саарал нь холбоотой бүхий.

Таны нүд нь одоо ч гэсэн маш цэнхэр байдаг.
You’re still so kind and mellow.
Your smile is just as infectious.
Even though your teeth are yellow.

Тийм, this birthday is grand.
Your life’s as good as gold.
But you can’t fool Mother Nature.
You are still getting old.

LIFE'S AS GOOD AS GOLD - Аз жаргалтай Төрсөн өдөр Шүлэг