Fiainana toy ny Volamena – Happy Birthday Tononkalo

Fiainana toy ny Volamena
By Message Guy

Tratry ny tsingerintaona nahaterahana!

Wow, fitsingerenan'ny andro nahaterahana iray hafa eto.
Inona no azoko tena milaza?
Tsara tarehy ianao tsara.
Na dia eo aza ny mikasika ny fotsy.

Ny masonao dia mbola tena manga.
You’re still so kind and mellow.
Your smile is just as infectious.
Even though your teeth are yellow.

Eny, this birthday is grand.
Your life’s as good as gold.
But you can’t fool Mother Nature.
You are still getting old.

LIFE'S AS GOOD AS GOLD - Happy Birthday Tononkalo

pulkittrivedi