ខួបកំណើតបំណងសម្រាប់មិត្តប្រុស

ប៉េងប៉ោង, ផ្កាក្រដាស, នំនិងអំណោយ, ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់ទឹកជំនន់ច្រកចូលទ្វាររបស់អ្នក. គ្រាន់តែមិនទទួលបានលង់ទឹកស្លាប់ច្រើនផងដែរចូលទៅក្នុងពួកគេហើយភ្លេចថាមិត្តស្រីរបស់អ្នកត្រូវបានរង់ចាំនៅខាងក្រៅដើម្បីផ្ដល់ឱ្យអ្នកថើបថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នក! ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកទារក. រីករាយ​ថ្ងៃ​កំណើត.