آرزوها تولد برای دوست پسر

بالن, شیرینی, کیک و هدیه, من امیدوارم که شما همه آنها جاری شدن سیل در ورودی خانه شما. فقط بیش از حد به آنها غرق می کنید و فراموش نکنید که دوست دختر خود را در انتظار خارج به شما بوسه روز تولد خود را! I love you baby. تولدت مبارک.