Çdo mom është i veçantë, por besoni mua nuk është

Çdo mom është i veçantë, por besoni mua nuk ka asnjë mom tjetër i cili mund të krahasohet me cilësi tuaja. Në këtë ditë të veçantë, Dua t'ju falënderoj dhe uroj ditëlindjen e lumtur.

pulkittrivedi