Txhua tus niam puas tshwj xeeb, tab sis kuv tsis ntseeg

Txhua tus niam puas tshwj xeeb, but trust me there is no other mom who can be compared to your qualities. Hnub no tshwj xeeb, I want to thank you and wish happy birthday.

pulkittrivedi