Txhua niam yog tshwj xeeb, tab sis cia siab rau kuv muaj yog

Txhua niam yog tshwj xeeb, but trust me there is no other mom who can be compared to your qualities. Nyob rau no tshwj xeeb hnub, I want to thank you and wish happy birthday.

pulkittrivedi