Ang matag mama mao ang espesyal nga, apan mosalig kanako adunay

Ang matag mama mao ang espesyal nga, apan mosalig kanako walay laing mama nga mahimong itandi sa imong mga hiyas sa. Sa niining espesyal nga adlaw, gusto ko nga magpasalamat kaninyo ug buot malipayon nga adlaw nga natawhan.

pulkittrivedi