जब मैले तपाईंलाई छु, यो मेरो लागि साँचो आउन सपना जस्तै छ

जब मैले तपाईंलाई छु, यो मेरो लागि साँचो आउन सपना जस्तै छ, के तपाईं संसारको सबैभन्दा अचम्मको प्रेमिका छन् कारण! जन्मदिनको सुभकामना, मेरो स्वीटी!