ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူရယ်လိုက်တဲ့အခါ, ဒါကြောင့်ငါ့အဘို့စစ်မှန်တဲ့လာမယ့်အိပ်မက်နဲ့တူရဲ့

ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူရယ်လိုက်တဲ့အခါ, ဒါကြောင့်ငါ့အဘို့စစ်မှန်တဲ့လာမယ့်အိပ်မက်နဲ့တူရဲ့, cause you are the most amazing girlfriend in the world! Happy bday, my sweetie!