Hey hôm nay là một ngày đặc biệt với tôi bởi vì ngày nay

Hey hôm nay là một ngày đặc biệt với tôi vì hôm nay là ngày sinh nhật của người bạn thân nhất của tôi vì vậy cho phép cử hành ngày này, chúc mừng sinh nhật.

pulkittrivedi