Hey ngayon ay isang espesyal na araw sa akin dahil ngayon

Hey ngayon ay isang espesyal na araw sa akin dahil ngayon ay kaarawan ng aking matalik na kaibigan kaya nagbibigay-daan ipagdiwang ang araw na ito, Maligayang kaarawan.

pulkittrivedi