Hey amin'izao fotoana izao dia andro manokana ho ahy, satria amin'izao fotoana izao

Hey today is a special day to me because today is birthday of my best friend so lets celebrate this day, tratry ny tsingerintaona nahaterahana.

pulkittrivedi