Hey karon mao ang usa ka espesyal nga adlaw alang kanako tungod kay karon

Hey karon mao ang usa ka espesyal nga adlaw alang kanako tungod kay karon mao ang adlaw nga natawhan sa akong labing suod nga higala mao lets pagsaulog niining adlawa, malipayon nga adlaw nga natawhan.

pulkittrivedi