चित्रहरु संग मित्र लागि सबै भन्दा राम्रो जन्मदिन शुभकामना

साँचो मित्र पाउन गाह्रो हो. एक सर्वश्रेष्ठ मित्र भइरहेको पहिले नै ठूलो आशिष् हो. आफ्नो सबैभन्दा मिल्ने साथी तपाईं पनि आफ्नो तल गर्दा कहिल्यै छोड्न हुनेछ. त्यो / त्यो के तपाईं केही समस्या जब कुरा गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ. त्यो किन हो, तपाईं उसलाई लागि विशेष केहि गर्न पर्छ nearer आफ्नो सबैभन्दा मिल्ने साथीको जन्मदिन प्राप्त गर्दा / उनको.

आफ्नो जीवनको हरेक क्षण आनन्द.

मित्र लागि सबै भन्दा राम्रो जन्मदिन शुभकामना

तपाईं आफ्नो बाटो मा राम्रो भाग्य संग एक उत्कृष्ट दिन चाहने.

तपाईं आफ्नो खुट्टा अन्तर्गत तकिया संग फिर्ता बस्न योग्य.

त्यसैले, माथि साथीहरूको जन्मदिन इच्छा सबै नवीनतम संग्रह हो.