Waxaa laga yaabaa dhalashada waxaa ka buuxsami badan oo ku faraxsan

Waxaa laga yaabaa dhalashada waxaa ka buuxsami badan oo saacadood farxad iyo sidoo kale noloshaada la dhalashada badan oo ku faraxsan, weli waa inuu yimaado. Dhalasho wacan.

pulkittrivedi