Tau ib xyoos no lawm ua tus sau muaj kom ntau txaus siab

May this birthday be filled with lots of happy hours and also your life with many happy birthdays, that are yet to come. zoo siab koj lub hnub yug.

pulkittrivedi