Enga anie izany andro nahaterahana ho feno be ny sambatra

Enga anie izany andro nahaterahana ho feno sambatra ora maro ary koa ny fiainanao miaraka amin'ny maro sambatra ireo daty nahaterahana, izay mbola ho avy. Tratry ny tsingerintaona nahaterahana.

pulkittrivedi