Thov lub hnub yug yuav tau sau muaj ntau ntau kev zoo siab

May this birthday be filled with lots of happy hours and also your life with many happy birthdays, that are yet to come. Zoo siab hnub yug.

pulkittrivedi