Hinaut nga kini adlawng natawhan mapuno uban sa daghang sa malipayon

Hinaut nga kini adlawng natawhan mapuno uban sa daghang mga malipayon nga mga oras ug usab sa inyong kinabuhi uban sa daghan nga malipayon adlawng natawhan, nga moabut pa. Malipayon nga adlawng natawhan.

pulkittrivedi