यी दिन, मिति यसलाई महिना आउँदा

यी दिन, मिति यसलाई महिना आउँदा, कसरी हामी धेरै प्रेम Mahfail सजाया जन्मदिन, Kik नाम हरेक शमा मित्रता दिइएको, चन्द्र प्रकाश मा आफ्नो Smayi को उपस्थिति जस्तै छ