Kini nga mga mga adlaw, ang mga petsa sa diha nga kini miabut Month

Kini nga mga mga adlaw, ang mga petsa sa diha nga kini miabut Month, Sa unsang paagi nga daghan kanato sa paghigugma Mahfail bugkosan sa adlawng natawhan, ngalan Kik gihatag ngadto sa matag si Samma panaghigalaay, Sa kahayag sa bulan sama sa dagway sa imong Smayi

pulkittrivedi