יאַהי דואַ קאַרטאַ הו כודאַ סיי

יאַהי דואַ קאַרטאַ הו כודאַ סיי, אַאַפּקי זינדיגי מין קאָי גאַם צו האָ, פלאַשבאַקק פּער מייל האַזאַראָ כוסייאַן, ונמעי טשאַהע צו האָ ברומען שאַאַמיל….

פּולקיטטריוועדי