Yahiドゥアkarta HU khuda SE

Yahiドゥアkarta HU khuda SE, aapki zindigi焼きそば鯉GAMナホ, マイルのhazaroのkhusiyanあたりフラッシュバック, HOハムshaamilナ運命のchahe….