Mỗi ngày, mỗi đêm cuối cùng Khushi đẹp đêm

Mỗi ngày Khushi cuối cùng
Mỗi đêm, đêm tuyệt đẹp.
Trên bước bạn Pdae
Các trận mưa hoa.
Chúc Mừng Sinh Nhật.
'
Thơm cuộc sống của bạn
Lắp dây điện từ ánh sáng của cuộc sống của bạn
Những đi vào một ngày tốt lành trong cuộc sống của bạn Hzar
Và chúng tôi "Happy Birthday" để được gọi là mỗi lần.
'
Chúng tôi có nó trên lời chúc sinh nhật của bạn
Chúng tôi sẽ gặp các bạn tại một số Juda
ý muốn của Ngài là sự sống với lời hứa
Sẽ cho ngươi cuộc sống của tôi, apna hai yeh Irada ...
'
tuổi của bạn, tôi để mặt trăng đi xuống từ các ngôi sao,
Bliss với hoa từ ngày sinh nhật của bạn tôi Mnau,
Tôi nhận được tất cả vẻ đẹp của thế giới,
Sajaau yeh Mehfil har Haseen chính là nazaaron.

pulkittrivedi