हरेक दिन, हरेक रात अन्तिम Khushi सुन्दर रात

हरेक दिन अन्तिम Khushi
हरेक रात, सुन्दर रात.
चरणहरू तपाईं Pdae मा
फूल को वर्षा.
जन्मदिनको शुभकामना.
`
सुगन्धित आफ्नो जीवन
आफ्नो जीवनको चमक देखि तार सम्मिलित
यी आफ्नो जीवन Hzar मा एक शुभ दिन आउन
र हामी "जन्मदिनको शुभकामना" हरेक समय भनिन्छ गर्न.
`
हामी आफ्नो जन्मदिन इच्छा मा छ
हामी केही Juda तपाईं पूरा हुनेछ
आफ्नो इच्छा प्रतिज्ञा जीवनको छ
तिमीलाई मेरो जीवन दिनुहुनेछ, apna हाई Yeh irada ...
`
तपाईंको उमेर, म चन्द्र ताराहरू बाट आओस्,
आफ्नो जन्मदिन म Mnau देखि फूल संग परम,
म यो संसारको सबै सुन्दरता प्राप्त,
Sajaau Yeh mehfil मुख्य har haseen nazaaron छ.