כל יום, כל לילה הלילה היפה האחרון Khushi

Khushi בעבר כל יום
בכל לילה לילה יפה.
הדרך אתה מזיז Pdae
ישנם פרחים של גשם.
יום הולדת שמח.
`
בשמת חייכם
הצטרפו בהירות הכוכבים חייכם
הם טובים הגיעו היום Hzar פעמים בחייכם
ואנחנו ממשיכים לומר "יום הולדת שמח" בכל פעם.
`
אנחנו על משאלות יום ההולדת שלך
אנחנו נהיה ביחד לעולם Juda
ההבטחה שלך זה יתמוך פעם בחיים
אבל אתה גם תלמד, הכוונה היא בעצם ...
`
Coming בגילך אני כותב כוכבים וירח Du,
יום ההולדת שלך ואני בליס מפרחי Mnau,
כל בית אני מקבל אותו מהעולם,
haseen הר העיקרי mehfil Sajaau יה הוא nazaaron.

pulkittrivedi