Birthday thơ bạn đưa ra một hy vọng mới cho cuộc sống mọi hướng

Bạn cho một niềm hy vọng mới cho cuộc sống mọi hướng,
Mỗi khoảnh khắc, mỗi khoảnh khắc bạn đưa ra một số Khas

Rising sun, Full nở
Mỗi ngày bạn cho Tazgi mùi hương

Kabi là không thiếu bất cứ điều gì trong Zindgi,
Hãy xin Chúa để cho nó tất cả mọi thứ bạn
Chúc u rất Chúc mừng sinh nhật

pulkittrivedi