วันเกิดบทกวีที่คุณให้ความหวังใหม่จะมีชีวิตอยู่ทุกทิศทุกทาง

คุณให้ความหวังใหม่จะมีชีวิตอยู่ทุกทิศทุกทาง,
ทุกช่วงเวลาทุกช่วงเวลาที่คุณให้ Khas บาง

Rising Sun, บานเต็ม
ทุกวันคุณจะให้กลิ่นหอม Tazgi

Kabi ไม่ขาดอะไรใน Zindgi,
ขอพระเจ้าที่จะให้ทุกสิ่งที่คุณ
อยากให้ท่านสุขสันต์วันเกิดมาก