gabayada Dhalashada idin siin rajo cusub ay ku noolaadaan jihada kasta

A cusub agagaarka jihada kasta oo aad ku nooshahay,
daqiiqad kasta, daqiiqad kasta ku siin karaan Khas

qorraxdu sii kordhaysa, ubaxu buuxa
maalin kasta oo aad samayn Tazgi xaqiijinta buuxa

Zindgi aan Kabi la'aanta wax,
Kaas oo ahaa Rabbiga u weydiiso in la siiyo wax kasta oo aad
U Dhalashada ah oo aad u faraxsan Jeclaan

pulkittrivedi