Bursdag dikt du gi et nytt håp til å leve alle retninger

Du gir et nytt håp for å leve hver retning,
Hvert øyeblikk kan hvert øyeblikk gi deg Khas

Rising sun, Blooming fulle
Du gjør hver dag Tazgi full virkeliggjøring

Zindgi ikke Kabi mangel på noe i,
Som var å be Herren om å gi alt du
Ønske u en veldig Happy Birthday

pulkittrivedi