जन्मदिन कविता तपाईं हरेक निर्देशन बाँच्न नयाँ आशा दिन

तपाईं हरेक निर्देशन बाँच्न नयाँ आशा दिन,
हरेक क्षण, हरेक क्षण तपाईं केही Khas दिन

बढ्दो सूर्य, पूर्ण Blooming
हरेक दिन तपाईं Tazgi गन्ध दिन

Kabi Zindgi केही कमी छैन,
यो सबै कुरा दिन प्रभु सोध्छन् तपाईं
यू एक धेरै जन्मदिनको शुभकामना