Роденден поезија ви даде нова надеж да се живее секој правец

Да ви даде нова надеж да се живее секој правец,
Секој момент, во секој момент да ви даде некои Khas

изгрејсонцето, Комплетна цветањето
Секој ден ви даде Tazgi мирис

Каби не недостига нешто во Zindgi,
Прашајте го Господ да го даде сè што
U сакаат многу Среќен Роденден