Ծննդյան թիվը պոեզիան եք տալ մի նոր հույս ապրելու ամեն ուղղությամբ

Դուք տալիս նոր հույս ապրելու ամեն ուղղությամբ,
Ամեն պահը, ամեն պահ ձեզ տալիս է որոշակի Khas

Rising Sun, Full Blooming
Ամեն օր դուք տալիս Tazgi բուրմունք

Kabi չէ բացակայում ոչինչ Zindgi,
Հարցրեք Տիրոջը տալ այն ամենը, ինչ ձեզ
Մաղթում իա շատ Happy Birthday