Rođendan poezija vam dati novu nadu za život svakog smjera

Vi dati novu nadu za život svakog smjera,
Svaki trenutak, svaki trenutak ti dati neke Khas

Izlazeće sunce, Puni procvat
Svaki dan ćete dati Tazgi miris

Kabi ne nedostaje ništa Zindgi,
Zamolite Gospodina da daju sve od sebe
Želja u vrlo Sretan rođendan

pulkittrivedi