Birthday balak imong ihatag sa usa ka bag-o nga paglaum sa pagpuyo sa matag direksyon

sa paghatag kanimo sa usa ka bag-o nga paglaom nga mabuhi sa matag direksyon,
Ang matag gutlo, ang tagsatagsa higayon ikaw mohatag sa pipila ka mga khas

Bag-adlaw, Full blooming
Ang matag adlaw nga ihatag Tazgi baho

Kabi wala kulang sa bisan unsang butang sa Zindgi,
Hangyoa ang Ginoo sa paghatag niini sa tanan nga imong
Unta u ang usa ka kaayo nga Happy Birthday

pulkittrivedi