Rođendan poezija vam dati novu nadu za život svim pravcima

Novi iza svakog pravac živite,
Svaki trenutak, u svakom trenutku mogu vam dati Khas

Rising Sun, Blooming full
Radite svaki dan Tazgi punu realizaciju

Zindgi ne Kabi nedostatak nečega u,
A to je da zamolimo Boga da daju sve što
Žele u vrlo Hretan Rođendan

pulkittrivedi